mapa
poende

Aktuální report říjen – listopad 2013

Co je nového ve výstavbě Bezručovy chaty?
Vážení přátelé,

blíží se listopad 2013, stavební sezóna na horách pomalu končí, nastává čas bilancování výsledků a hodnocení průběhu letošních stavebních prací na stavbě nové Bezručovy chaty na Lysé hoře.

Zima je za dveřmi a my můžeme s radostí konstatovat, že jsme nejen splnili časový i finanční plán výstavby, ale udělali jsme ještě mnoho práce navíc, nad plán, z úspor v rozpočtu.

Podařilo se nám dokončit hrubou stavbu, včetně kompletního zastřešení (včetně okapů). Jsou namontovány, osazeny všechny okna a kromě hlavních vstupních dveří všechny vnější dveře. Je provedena tepelná izolace fasády, včetně vnějšího modřínového obkladu, osazují se okenní parapety, dokončují se detaily na podpůrných trámových vzpěrách.

Vnitřní příčky jsou před dokončením, provádíme stoupačky pro splaškovou a tukovou kanalizaci.

Stavba je na zimu uzavřena, zazipována (zateplena). Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, a podaří se nám dostat lidi nahoru, budeme i přes zimu pokračovat ve vnitřních instalačních pracích.

Z uspořených peněz v rozpočtu jsme provedli navíc práce v hodnotě téměř 450 tis. Mimo jiné se podařilo pomocí recyklační linky vytřídit 1500 m3 výkopové zeminy na mezideponii na Zimném, a separovat stavební kámen. Získali jsme více jak 500 tun stavebního kamene, který je již převezen na vrchol k naší stavbě.

Máme tak připravený materiál pro kamenné obezdívky suterénu a části fasády (dle původní fasády chaty), které by se měly provádět v příštím roce.

Uvolnili jsme větší část pronajaté skládky Lesů ČR a tím ušetřili další peníze za pronájem.

Letošní vydařená stavební sezóna na Lysé hoře byla úspěšná také díky dobré volbě při výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Měli jsme šťastnou ruku při výběru hlavních dodavatelů, fy. SI-BE-CO Ostrava a fy. Constructus , Raškovice. .

Díky vstřícnosti, pochopení a invenci zástupců těchto firem, probíhala stavba dle našich představ. Zejména oba majitelé těchto firem, ing. Pardubický a ing. Jurga prokázali svou častou přítomností na stavbě, jak jim záleží na technologické kázni a kvalitě prací. Všechny technické problémy jsme společně řešili hned, operativně na stavbě. Navíc se podařilo dobrými nápady ušetřit značné finanční prostředky na další práce, o kterých jsme na jaře vůbec nedoufali, že by se mohly, v rámci rozpočtu letos uskutečnit.

Pokud budou příznivé povětrnostní podmínky, chceme v letošním roce ještě provézt 150 m výtlačné kanalizace do ČOV a propojení zásobníků vody mezi Bch a AK 1324 . Rádi by jsme taktéž „oživili“ vodovod z V. Větrů na vrchol Lysé hory.

Díky trvalé pomoci a pozornosti zástupce majoritního vlastníka KČT a současně předsedy komise pro výstavbu Bezručovy chaty, ing. Havelky, jsme překonali všechny překážky které se letos v průběhu stavby vyskytly.

Stavba Bch má stále větší ohlasy mezi návštěvníky Lysé hory a je pozitivně přijímána turistickou veřejností.

V průběhu podzimu jsme měli na Lysé několik významných návštěv. Uspořádali jsme setkání na Lysé hoře se starosty našeho regionu, kteří finančně přispěli na chatu. Přijelo skoro šedesát starostů a hostů, kteří byli příjemně překvapeni, jak jsme se stavbou daleko. Navštívili nás poslanci a senátoři a přijel nás zkontrolovat i ministr životního prostředí. Tomu se naše stavba líbila, pochválil nám kvalitu odvedené práce, a přislíbil se zabývat naší žádostí o pomoc při připravovaném programu KČT ve věci enviromentální výchovy dětí.

Na závěr tohoto reportu chceme poděkovat všem brigádníkům, kteří nešetří sil a ve svém volném čase bezplatně, vytrvale a nezištně pomáhají. Zejména je třeba vyzvednout odbor KČT Orlová se svým předsedou Čestmírem Dolejším, dále ing. Parma, ing. Žurek s manželkou, ing. Jaterka, David Grygar, bratři Kocichové, Vlastik Tománek, Petr Kaláb a další obětavci, kteří výzvu o pomoc nikdy neodmítnou.

Také bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, dárcům a donátorům, kteří přispěli na obnovu Bezručovy chaty.

Na jaře vyhlášená akce „Daruj paletu cihel ..“ byla velmi úspěšná, lidé nákupem palet cihel umožnili rychlou realizaci hrubé stavby. Současná, vyhlášená akce „Daruj okno …“ se ukazuje, že bude rovněž úspěšná, k dnešnímu dni je již zakoupena skoro polovina oken z celkové částky 650 tis.

Zvláštní poděkování a uznání patří Krajskému úřadu v Ostravě, starostům obcí Ostravice, Malenovice a městu Frýdlant n.Ostravicí, Frýdku Místku a Ostravy, kteří dokázali přesvědčit své zastupitelstvo a přispěli významnou částkou na novou chatu.

Velké poděkování patří rovněž fy. Technickým službám a.s. FM, fi. Technomont, fy. Lesostavby FM a dalším firmám a organizacím, které nám účinně pomáhají.
Při této příležitosti znovu potvrzujeme, že významní dárci, kteří darovali, nebo darují částky v hodnotě 250tis. a více, nebo provedou služby v téže hodnotě, budou mít navždy umístěnou bronzovou desku se jménem dárce na kamenné fasádě, na viditelném místě u vstupu do chaty.
Velmi si vážíme finančních darů, DMS-ek i verbální podpory. Dostáváme děkovné dopisy od nostalgiků, kteří si starou „bezručku“ ještě pamatují, přicházejí děkovné dopisy od lidí, kteří pochopili ideu a cíle KČT v nové chatě.

Nová chata, kromě poskytování klasického servisu pro turisty, se bude věnovat i školním dětem a mládeži.

Chceme se podílet na výchově dětí a přispět k odstranění jejich pohodlnosti a škodlivých stereotypů, jako jsou počítačové hry, vysedávání u televize, sklony k drogám, zkrátka chceme přispět k zastavení devastace dětské duše. Každé čtvrté dítě je u nás otylé, děti a mládež chodí málo do přírody, nesportují, vedou zahálčivý život. Nepořádek na značených trasách svědčí také o tom, že nejsou vedeni k pořádku, nemají vztah k přírodě. S těmito nešvary je nutno začít bojovat než bude pozdě !

Vážení přátelé, příští rok bude pro další postup prací na stavbě Bezručovy chaty nesmírně náročný, hlavně z hlediska zajištění dalšího financování.

Zachovejte nám proto prosím náklonnost a přízeň, buďte stále s námi.
D Ě K U J E M E !

Klub českých turistů – technická sekce
Jiří Stejskalik
plusline@seznam.cz

Bezručova chata říjen 2013
Bezručova chata v říjnu 2013
Bezručova chata říjen 2013
Bezručova chata v říjnu 2013
Bezručova chata říjen 2013, Mgr. Tomáš Jan Podivínský, ministr životního prostředí
Jiří Stejskalík a ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Jan Podivínský

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 5 názorů)


07.12.2013 v 09:04Standa

Hluboce prede vsemi organizatory vystavby smekam a klanim se az k zemi. Je videt, ze i dnes jsou mezi nami lide, kteri delaji neco pro ostatni a snad i vice nez pro sebe sama. Gratuluji, chata je prekrasna a drzim palce, aby i zbytek vystavby probihal stejne priznive.


10.11.2013 v 19:39Ondra

To se Petře nemusíš bát. A pokud bude ve vyjímečných případech povolen vjezd, tak za opravdu vysoký správní poplatek.
CHKO


10.11.2013 v 11:16Petr

Na Lysou horu chodím pravidelně, letos jsem tam byl poprvé 1.února a naposledy 8.listopadu a musím konstatovat, že za tu dobu se na stavbě Bezručovy chaty udělal obrovský kus poctivé práce! Osobně se mi nová Bezručova chata líbí více, než nová sousední chata, s jejíž stavbou se započalo podstatně dříve a dodnes není dokončená! Jen mně to připadá, že na tom malém prostoru vrcholu Lysé hory je to s chatama už poněkud předimenzované! Chci jen věřit, že nějakého chytráka nenapadne otevřít příjezdovou cestu pro veřejnost a že přístup na Lysou horu bude určen především turistům a cyklistům a ne soukromým motorovým dopravním prostředkům!


09.11.2013 v 18:02Karel

Dobrý den Pavlo. Co to proboha melete? Stavby s pultovou střechou jsou i na jiných horách a funguje to. Prostě tam bude stavba s pultovou střechou a stavba se sedlovou střechou. Všichni budou spokojeni.
Kdybyste radši ocenila, že byl udělán pěkný kus práce.
Zdraví Karel.


09.11.2013 v 13:09Pavla

Podle mého názoru tato stavba nekoresponduje se stylem vysokohorských chat. Pultová střecha s tímto sklonem není vhodná pro klimatické podmínky Lysé hory.


Zveřejněno 02.11.2013 v 08:23 hodin