mapa
poende

Turistické a cykloturistické možnosti okolí chaty Kozubová

Turistické trasy

Východisko chata Kozubová (976 m/m )

Chata Kozubová - sedlo Kamenitý

Chata Kozubová - žlutá - kostel - vlevo
po hřebenu - vrch Kozubová (981,6 m n.m - vpravo lesní cestou - pozvolné, pak prudké klesání do sedla /výhledy na údolí a vrchy Horní Lomné,
Kamenitý - chata, osada, Slavíč - chata, Babí vrch, Kalužný, Ostrý, v pozadí možno zahlédnout Lysou horu /-sedlo Kamenitý (830 m/m) chata - občerstvení vlevo dolů cca 50 m. Délka trasy - 3 km. /nenáročné/.
Od rozcestníku po žluté možno pokračovat
k rozcestí Babí vrch a odtud po červené vlevo na SLAVÍČ - chata, vpravo na Ostrý - chata.
Do Horní Lomné se dostaneme po modré vedoucí kolem chaty.

Sedlo Kamenitý - Babí vrch - Slavíč. Rozcestník Kamenitý (830 m/m ) - po žluté po l km napojení zprava zelená z údolí Kopytné /Košařiska/ - rozcestník (910 m/m) Babí vrch (952,3 m/m ) 2 km - napojení na červenou - vlevo směr Slavíč
/lesem/ - chata Slavíč 3,5 km (925 m/m ) od Kamenitého - /nenáročné/. Možno pokračovat hřebenovkou na Malý Polom a dál na Bílý Kříž nebo Velký Polom, případně sejít z hřebenovky do údolí Horní Lomné nebo Morávky.

Babí vrch - Kalužný - chata Ostrý
Rozcestník Babí vrch (910 m/m ) - vpravo po červené - Kalužný (980 m/m) 2,5 km lesem pak polanou k chatě OSTRÝ (947 m/m) 5 km /od Babího vrchu nenáročné/.
Možno pokračovat na vrch OSTRÝ /neznačená cesta/ nebo po žluté přes sedlo Velké Kykuly (740 m/m)
a pak po modré vpravo do údolí Kopytné (500 m n.m) - Milíř.

Chata Kozubová - Malá Kykula - Malá Kyčera
Bocanovice - Jablunkov - zastávka Chata Kozubová - zelená - polána /trafo/ za trafem odbočit vlevo po zelené na lesní cestu klesající do lesa až do sedla pod M. Kykulou (760 m n.m.) rozhledy na všechny strany pohled na osadu Na Liščí, do údolí Olše a Lomňanky./
Možno odbočit vpravo po modré do údolí Lomňanky - D. Lomné - nebo vlevo po modré směrem Košaňska, Milíkov./ - pokračujeme po zelené do kopce na vrch M. Kykuly (788,8 m n.m.) - krásné rozhledy, pohled na Kozubovou, osada Na Liščí, osada Pod Kozubovou a celé údolí Olše včetně hraničního hřebenu s Polskem dále na vrch Malá Kyčera (744,8 m n.m.). Další krásné výhledy do údolí směrem Jablunkov a hraniční hřeben se Slovenskem a Polskem. Při dobrém počasí také Malou Fatru a další slovenské hory - pokračujeme klesající cestou až do osady Bocanovice (450 m n.m.), odtud pak k železniční stanici Jablunkov - zastávka, Bocanovice. Délka trasy 8 km. /Pohodlná procházka./

Chata Kozubová - nad Milíkovem - Košaňska
Chata Kozubová - po žluté na jih
polana - před trafem vlevo do lesa, lesem až nad osadu Na Liščí (860m/m) přes hřbet do lesa /výhledy na všechny strany/ lesem po severním úbočí až k rozcestníku nad Milíkovem, 3 km - odbočit vlevo po modré, která vede do obce Košařiska (450 m n.m.) ČSAD - 4,5 km. /pohodlné klesání/

Rozcestí nad Milíkovem - Jablunkov - NÁVSÍ
Rozcestí nad Milíkovem (640 m n.m.), pokračovat po žluté přes osadu Milíkov až do Jablunkova - NÁVSÍ - 9 km. Cesta vede poli nad osadou Milíkov s výhledy na hraniční hřeben s Polskem, /stálé klesá - nenáročné/

Rozcestí nad Milíkovem - sedlo pod Malou Kykulou
Rozcestí. nad Milíkovem (640 m n.m.) vpravo po modré lesem až do sedla pod Malou Kykulou (760 m/m). Cesta vede většinou lesem, jen na několika místech /hřbet Starý grůň a nad osadou Pod Kozubovou /je výhled do údolí Olše, na Hrádek, Jablunkov a hraniční hřeben s Polskem. Délka od rozcestí cca 4 km /pohodlná procházka, možnost sběru lesních plodin - houby, ostružiny, maliny/. Pak po zelené vpravo na chatu Kozubová (976 m n.m.) - 2 km

Chata Kozubová - západní úbočí Kozubové - Košařiska, Hrádková - rozcestí
nad Milíkovem - osada Na Liščí - chata Kozubová
Chata Kozubová - modrá - kostel - za strojovnou vleku vlevo dolů lesem - na lesní cestě vlevo /přicházející z polany / po vrstevnicové cestě západním úbočí Kozubové pozvolně klesáme - po cca l km vpravo dolů - pozor velice příkré - sestup končí na lesní cestě - doleva - kolem velkého buku /po pravé straně./ až na cestu vedoucí ze sedla Kamenitého - odbočit vpravo - po cestě pokračovat až do osady Hrádková - Košařiska (500 m n.m.), značka pokračuje po překročení mostku /potok Kopytná/ vlevo na Milíř /bus/ 4 km a odtud na sedlo Velké Kykuly. /Ze sedla možno pokračovat vlevo po žluté na chatu Ostrý./ Z Hrádkové (500 m/m) za můstkem vpravo po asfaltové cestě se dostaneme /l,5km/ do Košařisk (460 m n.m.) restaurace Samice /bus/. Odtud pak po modré, za můstkem vpravo do lesa k rozcestí nad Milíkovem /l, 5 km/ a dál po žluté - vpravo - zpět na osadu Na Liščí /2,5 km/ a chatu Kozubová (976 m n.m.). Od restaurace Samice po modré a žluté - stálé stoupání až na chatu - cca 4 km/.Cyklistické trasy

Všechny turistické trasy jsou vhodné pro cykloturistiku na horských kolech. Pouze trasa z chaty Kozubová - modrá - do Hrádkové - Košařisk není vhodná pro velice příkrou část na západním úbočí Kozubové. K cykloturistice lze využít všechny neznačené cesty v okolí Kozubové, včetně cest vedoucí do osad pod Kozubovou - Dolní Lomné, Košařiska, Milíkov. Neznačená běžkařská trasa okolo Kozubové je vhodná pro horská kola.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Milíkov 28
739 81 Milíkov
Česko (CZ)
tel: (+420) 558 330 050

LOKALIZACE


Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 24.05.2004 v 16:48 hodin