mapa
poende

Klub českých turistů a Lysá hora

KPLH ( Klub přátel Lysé hory ) vznikl dne 1. ledna 1981. Lidově se jim říká lysaři.
Je obdivuhodné jak za každého počasí dobývají vrchol, také jejich družnost a srdečnost je pozoruhodná.
Více o jejich akcích a výstupech si můžete přečíst na KČT Ostravice.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kct-msk.cz

Typ záznamu: Klub
AKTUALIZACE: 56, 09.01.2008 v 16:13 hodin