mapa
poende

Pozůstatky rýžování zlata

BEDŘICHOV
Pozůstatky rýžování zlata pravděpodobně z předhistorického období v údolí potoka po levé straně silnice do Stříbrných Hor asi 300 m od rozcestí k Bedřichovu až po odbočku do Dobřečova - 4 m vysoké protáhlé sejpy podél prohlubenin. Pravděpodobně mladší pozůstatky tvoří rýžovnická pole s drobnými haldami po obvodě.

Mapa Jeseníky D 4.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 49, 26.01.2003 v 20:28 hodin