mapa
poende

Vodní dílo Šance [ Vodní plocha ]

Vodní dílo Šance
Vodní dílo Šance
VODNÍ DÍLO ŠANCE
Údolní nádrž na Ostravici u železniční zastávky Šance byla podle původních úvah o potřebě ochrany před povodněmi později doplněných záměrem zásobení ostravského průmyslu a obyvatelstva pitnou vodou vybudována v letech 1964 až 1969.

Účelem vodního díla dnes je zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou a ochranu pred povodnemi, dále pak nalepšování průtoků v řece Ostravici, kompenzační nalepšování pro průmysl a energetické využití průtoků vypouštěných do toku pod hrází. K ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti vody byla stanovena v povodí nádrže pásma hygienické ochrany. Sypaná kamenitá hráz (ve své době nejvyšší v republice) se šikmým těsnicím jílovým jádrem má celkový objem 1 340 000 m3.
Podloží hráze je utěsněno jednořadou injekční clonou do hloubky až 70 m.Základní technické údaje:
Povodí nádrže 146,4 km2
Délka hráze v koruně 342,0 m
Max. výška hráze 65,0 m

Celkový objem nádrže 61,8 mil. m3
z toho objem zásobní letní 43,1 mil. m3
zásobní zimní 44,2 mil. m3
retenční letní 16,2 mil. m3
retenční zimní 15,1 mil. m3
stálý 2,5 mil. m3

Délka záplavy 7,6 km
Šířka záplavy 0,6 km
Zatopená plocha 337 ha
Zaručený odtok 2,3 m3/s

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.povodiOdry.cz

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: uživatel č. 358 org. 56, 09.01.2008 v 16:20 hodin