mapa
poende

Naučná stezka Šance - Lysá hora [ Naučná stezka ]

Naučná stezka Šance - Lysá hora
Začátek: U nádraží ČD Ostravice
Konec: Lysá hora
Délka: 7,5 km
Počet zastávek: 7
Zaměření: ekologie, ochrana přírody, hospodaření v lese
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: převýšení 748 m
Čas pro prohlídku: 3 hodiny
Značení: žlutá turistická značka a tabule naučné stezky
Průvodce: průvodce - Základna na Pasíčce
Doba návštěvy: květen až říjen
Mapa: Beskydy
CHKO - NPP: CHKO Beskydy

Zastávky:

1. U nádraží ČD Ostravice - vstupní informace, délka trasy, převýšení a charakteristika stezky.

2. Přehrada Šance, vodohospodářská charakteristika a význam Beskyd, specifické vodoochranné významy lesa, charakteristiky vodárenské nádrže.

3. Parchavice - druhová skladba beskydských lesů, její vývoj a současný stav.

4. Čupel, vliv emisí na lesní prostředí, výčet hlavních znečišťovatelů, význam vápnění.

5. Mazácký Grúník, přirozené porosty Beskyd s charakterem bylinného podrostu i výskytem živočichů.

6. Na Kobylance, kulturní smrčiny s vyhraněným mikroklimatem, ekotyp horského smrku.

7. Lysá hora, biotechnický projekt na obnovu lesních porostů poškozené vrcholové části.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 358 org. 151, 09.01.2008 v 16:24 hodin