mapa
poende

Proč se na Lysé hoře vyřezává kleč ?

aneb na Lysou horu už také došlo...
V roce 2008 došlo na druhé nejvyšší beskydské hoře Smrk v masivnímu kácení kleče - více ZDE. K tomuto proběhla bohatá diskuze. Mysleli jsme, že to byla ojedinělá akce ochranářů, ale mýlili jsme se...
Nedávno se nás turisti začali ptát co se to děje na úbočí Lysé hory, že jsou tam ve velkém vyřezávány stříbrné smrčky a kleč. Podali jsme dotaz na Lesy ČR a došla nám odpověď CHKO Beskydy, viz níže.
Co k tomu napsat?? Jen asi, že více méně v tichosti byla koncem minulého roku vyhlášena přírodní rezervace Lysá hora. To umožnilo ochranářům provést likvidaci kleče a stříbrných smrčků. To co minulá generace lesáků spolu s ochranáři v drsných klimatických podmínkách na Lysé hoře vysadili, tak nová generace ochranářů to úspěšně likviduje. I původní horská smrčina je k diskuzi, vždyť většina stromů v dané lokalitě byla dosazena člověkem, tak jako kleč.

Nebylo by pro Lysou horu daleko přínosnější např. opravit chodníky? Návštěvnost neuvěřitelně stoupá a každý kdo letos šel na Lysou horu pěšky si může o stavu chodníků udělat svůj závěr. Nově se vyznačila žlutá značka přes bývalou severní sjezdovku. Při absenci pořádného chodníku si turisté hledají zkratky a přispívají k erozi daného území.
Vyjádření CHKO Beskydy:
Proč se na Lysé hoře vyřezává kleč?

Řada návštěvníků nejvyššího beskydského vrcholu si všimla, že zde došlo k výřezu borovice kleče a smrku pichlavého. Zároveň se množí dotazy, jaký byl smysl tohoto opatření...
Na vrcholu Lysé hory panují extrémní klimatické podmínky. Díky nim zde ale najdeme jedno z nejvzácnějších přírodních stanovišť Beskyd - původní horské smrčiny. Ačkoli dnes známe Beskydy jako převážně "smrkové" pohoří, přirozeně rostly horské smrčiny jen na třech nejvyšších vrcholech. Díky drsnému klimatu, se přirozené horské smrčiny dost liší od níže rostoucích smrčin vysázených člověkem. Vedle smrků nižšího vzrůstu se silnými větvemi, ale štíhlými korunami (po nichž lépe sjíždí sníh), se horská smrčina vyznačuje většími rozestupy stromů, takže připomíná parkový les.
Takovéto "rozvolněné" porosty jsou domovem některých vzácných druhů rostlin a živočichů. Namátkou uveďme hned několik druhů plavuní nebo vzácné druhy čmeláků. Např. čmelák pyrenejský, vysokohorský druh žijící převážně nad horní hranicí lesa v subalpínském a alpínském stupni. Lysá hora je první známou lokalitou jeho výskytu v ČR.
Horské smrčiny, kde vedle smrků roste i jeřáb ptačí a světliny jsou plné borůvek,vyhledává také pro kriticky ohrožený tetřev hlušec a silně ohrožený jeřábek lesní. Oba potřebují volné prostory pro svůj let; bohaté porosty borůvek pak jako potrau i úkryt.
Není snad nutné zdůrazňovat, že borůvky se mohou plně rozvíjet zase jen v prosvětlených smrčinách.
Popsané prostředí, ale v posledních letech stále více trpělo zarůstáním nepůvodní borovicí klečí, která tu byla vysazována v osmdesátých letech 20. století. Ve stejném období byl na východních svazích Lysé hory vysazován také severoamerický smrk pichlavý.
Výsadbou exotických dřevin lesníci reagovali na velké poškození lesa exhaláty z Ostravska a Karvinska. Podle tehdejších předpokladů by v imisemi nejvíce zasažených lokalitách měl náš původní smrk přežívat jen několik let. Po roce 1989 naštěstí došlo k výraznému snížení průmyslových emisí a chmurné předpovědi se nevyplnily. Dodnes tak můžeme nejen na Lysé hoře pozorovat 200 leté původní beskydské smrky a ještě častěji jejich hojné potomstvo.
Kleč vytváří kompaktní porosty a velmi výrazně tak mění původní charakter horské smrčiny. Zarůstání světlin nepůvodní kosodřevinou omezuje různorodost smrčiny, vytlačuje původní vegetaci a s ní pak i všechny živočichy na ni vázané.
Z předchozího textu je snad zřejmé, že jinak esteticky působivá kleč do beskydských hor nepatří. Její původní poslání, coby odolné dřeviny nahrazující usychající smrky, je překonáno. Proto Správa CHKO Beskydy přistoupila k jejímu postupnému odstraňování.
Výřez kleče a smrku pichlavého proběhl na území nově vyhlášené Přírodní rezervace Lysá hora, kde se všechna opatření řídí schváleným a vědecky podloženým Plánem péče.
Věříme, že návštěvníci Lysé hory tuto novou situaci pochopí a postupně začnou objevovat krásu navracející se horské smrčiny.

Tomáš Myslikovjan
Správa CHKO Beskydy
Kleč
Vyřezávky na Lysé hoře
Kleč
Vyřezávky na Lysé hoře
Kleč
Vyřezávky na Lysé hoře
Kleč
Vyřezávky na Lysé hoře

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 12 názorů)


19.01.2012 v 07:27Bohuslav Cihla

Pane Myslikovjane a Vaše CHKO!

Je to asi deset let, co jste na svazích Lysé hory instalovali kolem pár stromků dřevěné ohrady tzv. zásněžky. Pyšně jste hlásali, že tím chcete stromky chránit proti větru a sněhu. K smíchu nebo pláči? Od samého počátku muselo být i laikovi jasné, že je to nesmysl. Stromky tuto Vaši péči zcela jistě nepotřebovaly.
Mám za to, že byste měli tuto "ozdobu" ve svém volnu a na své vlastní náklady, co nejdříve odstranit. Je to jen další zářný důkaz toho, jaké "odborníky" a jejich úlety, si ze svých daní musíme platit!
Odstraňte ty ohyzdné ohrady a nechejte nám kleč tam, kde je!
Všichni návštěvníci Lysé Vám budou vděční!


10.01.2012 v 20:38Bohuslav Cihla

Pane Myslikovjane a Vaše CHKO!
Asi před deseti lety přijeli Vaši pracovníci vysázet a ohradit drátěným pletivem jeřabiny na severní sjezdovku. Starého Žigulíka ze kterého kapal olej, zaparkovali za chatu aby je nebylo vidět a co je horší, na nádrž, která slouží na pitnou vodou pro chatu Válcoven plechu. Když jsem je upozornil na tuto skutečnost, ani to s nimi nehlo! Ochránci přírody!


02.01.2012 v 19:49Bohuslav Cihla

Pane Myslikovjane a Vaše CHKO!
Jak je napsáno v úvodu, vyhlásili jste na východním úbočí Lysé hory Přírodní rezervaci a v místech kam běžný turista nepřijde, vyřezáváte vše, co není v této lokalitě původní. Nejsme slepí! Kde berete tu drzost ničit něco, co jste nevypěstovali? Máte na to morální právo? Lesníci v osmdesátých letech vycházeli z dlouhodobých zkušeností, a dobře věděli, že původní smrkový les zde nemá šanci přežít. Proto také členové lyžařského oddílu na holinách ve svém volnu a zcela zdarma, vysadili kolem severní sjezdovky tisíce stromků, kleče i smrků pichlavých s tím, že tyto dřeviny jsou schopny odolat exhalacím z Ostravska. Kde berete odvahu tvrdit, že exhalace, posíleny navíc exhalacemi polskými, neničí lesy jako v minulosti? Kdo může dnes s jistotou tvrdit, že v místě kde kleč odstraníte, bude opět původní horská smrčina? Bude to jen pokus-omyl? Děkujme přírodě za to, že se zde těmto, byť nepůvodním, dřevinám daří!
Před více než deseti lety jste na Lysé hoře zakázali lyžování na severní sjezdovce. A důvod? Jsou tam přísně chráněné rostliny, ale i chráněné druhy čmeláků a dalších živočichů! Škoda, byla to jedna z nejnáročnějších sjezdovek v republice a vyrostly zde generace výborných lyžařů. Trénovali tady členové Horské služby, kteří se umisťovali na předních místech i v mezinárodních závodech. To všechno jste nám vzali. Lyžaři Vám za odměnu přenechali tento prostor po padesáti letech lyžování i s Vašimi chráněnými druhy! Byl tedy důvod lyžování zakázat? Myslím, že dalších komentářů netřeba. Lidé si o Vašich názorech už dávno udělali svůj obrázek.


28.12.2011 v 11:539sil

Dění na Lyse se dá srovnat z Ekoterorizmem začal ho nemilovaný pan Koštál/budiž mu země lehká/ a ted další soudruzi povolí snad ten vrchol i zabetonovat aby ho eroze nesnižovala??Můžou se leda stydět HOWG


25.12.2011 v 18:49Zoufalec

Byla z toho spousta krásných vánočních stromečků. Bohužel nevyužita. Je to spoušť a hrůza. Každá doba přináší oběti. Ekologové jsou jeden veliký a drahý rozpor.
Co je důležitější? Zadržování vody nebo čmeláci a tetřevi. To si musí každý přebrat dle svých potřeb. Nakonec, když tam bude víc borůvek, taky dobré. Jsou zdravé a velice dobré. Až mi je někdo zakáže sbírat, tak ho pošlu do prde.. . Se slovy: " Je jich tady nepřirozeně hodně, musím jejich růst omezit." Ať je to jakkoliv, je mi líto těch, kteří to tam vysazovali. Bylo fajn, že to konečně zarostlo a žilo. Takže jedem zase znovu. Dalších min. 10 - 20 let. Produktivní les je v Beskycech do cca 1000 m, tak proč v těch vyšších polohách neexperimentovat, že???!!!


17.12.2011 v 18:03Jirka

Souhlasím z Michalem.Smrk pichlavý se vysazoval z důvodů větší odolnosti.Což se ukázalo jako omyl.Nejsem ekolog ale i já mám názor že do volné přírody nepatří cizí druhy.Většinou buď strádají nebo se naopak silně rozmnožují.Křídlatka,mýval,želva nádherná,a.p.


16.12.2011 v 14:42lysouman

Toto píšou ekologové o nové rezervaci Lysá hora:".... najdeme fragmenty původních porostů horských smrčin vytvářející v Západokarpatské biogeografické podprovincii důležitý (a v moravskoslezských Karpatech možná jediný) rozsáhlejší ostrůvek boreální bioty."

Dle mého to jsou zas.. fanatičtí ekoteroristé. Skutečné ekolo
gické problémy je vůbec nezajímají. Banda sebestředných jedinců, bohužel s mocí ovlivňovat dění.


16.12.2011 v 07:33Michal

Já naopak s těmito stanovisky naprosto souhlasím a nevidím v nich žádná negativa dát prostor pro případnou výsetbu a rozšíření původních dřevin tak, že vykácí místy až invazivní kleč.


15.12.2011 v 18:08Milan

Vážení "ochranáři", možná by bylo na čase se zamyslet nad tím, jestli už nenastal čas přestat škodit a začít opravdu chránit.:-) Myslím si, že by jste měli být vůbec rádi, že na Lysé a v okolí vůbec něco roste, protože jestli Vám to nedošlo, tak hory nejsou okrasný park někde v údolí, ale drsně zkoušená příroda, kde bychom měli být rádi a vděční za každý kousek něčeho zeleného.:-) Ale to Vám přece nemusí nikdo říkat, vždyť Vy víte všechno naprosto nejlépe. Zajímavé, že na tohle peníze máte, ale na opravu chodníků, zábradlí, informačních tabulí atd. peníze nejsou nebo není chuť? A mimochodem, Vaše super zásněžky jsou také v dezolátním stavu a tuším také to není původní "dřevina" na Lysé, ty se budou také rušit?:-)


15.12.2011 v 08:49Pepé

Díky tzv. profesionální ochranáři!!! Tím,že jste zrušili sjezdovku se mi lépe jezdí kdekoli volným terénem,kleč i smrčky mi také místy vadily.I chodníky jsou velká divočina a můžu klidně chodit zkratkama.Taky jste povolili tři velké chaty na vrcholu,nový Slezský dům,nová Bezručova chata,nová skichata Lysá hora.Jste borci,jen tak dál.Za pár let se možná zjistí, že i vy nejste původní...
Díky za vše co na Lysé a okolí pácháte!!!


PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVKYNEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Zveřejněno 10.01.2012 v 07:08 hodin