mapa
poende

Historie Bezručovy chaty

Historie Bezručovy chaty
Pár údajů o historii Bezručovy chaty - převzato z kroniky na meteorologické stanici:

Chatu postavila Pobeskydská župa Klubu českých turistů.

Projektant - ing.František Knobloch.

V roce 1933:
- vypracován zdarma projekt
- zásluhou MSE (Moravskoslezských elektráren) položen elektrický kabel z Ostravice na Lysou horu.
- 1.října velkolepá slavnost položení základního kamene, k níž byl pozván i Petr Bezruč. Omluvil se verši:
"Na Lysou se nechtělo
běželť syn v srpnu horami
nech je u Vás veselo
a den švarny budiž s Vámi"

V roce 1934:
- stavba provedena fy. Nekvasil Ostrava za 602 000,-Kč
- koordinace: dobrovolnická odborná "Komise Lysá"
- stavební dozor: člen KČT ing.Robert Srkal (umučen za nacizmu - pamětní deska umístěna pod vrcholem Lysé hory)
- v květnu zachycen pramen vody na "Velkém větře", 100m pod vrcholem
- položeno 550m výtlačného potrubí, 14.června první voda na Lysé hoře - začala stavba
- na Lysou horu vedly jen lesní cesty, doprava materiálu byla koňmi. Pár těžkých koní vyvezl z Ostravice 6 až 7 q, z Visalají 10 až 11q materiálu
- modřínové obložení se přibíjelo měděnými hřebíky. Vyrobily je a darovaly Drátovny Bohumín (na hlavičce každého hřebíku byl znak Báňské a hutní společnosti)
- chata měla 12 pokojů, 2 noclehárny, byt pro nájemce, ústřední topení,teplou užitkovou vodu a el. kuchyň
- náklad na stavbu byl uhrazen dary prostých členů KČT Ostravska
- v prosinci 1934, tedy za 6 měsíců, byla chata otevřena a 8.prosince 1934 se v ní konala slavnostní výborová schůze Pobezkydské župy KČT

V roce 1935:
- otevření chaty pro veřejnost uskutečněno 16.června 1935

Zápis pro kroniku zpracoval ing.Parýzek Josef , člen bývalé "Komise Lysá"


Požár Bezručovy chaty:
Chata bohužel vyhořela 11.3.1978, požár vypukl v 16.10 hodin. Příčina požáru nebyla jednoznačně objasněna, spekulovalo se o vadné elektroinstalaci. Šířilo se také mnoho fám, např. že vedoucí chaty založil požár úmyslně kvůli manku. Ovšem manko objevila kontrola den před požárem a bylo uhrazeno. K neobjasnění požáru přispěla skutečnost, že údržbář, který neodborně zapojil elektrický bojler, v krátké době po požáru zahynul při autonehodě. Smutnou skutečností je, že v chatě uhořel tříletý syn pomocnice z kuchyně Milan Dorociák.


Průběh požáru popsal v kronice, která se nachází na meteorologické stanici Lysá hora službu konající meteorolog p.Ladislav Hrtoň:


"Pro mne to začalo tím, že najednou někdo zvonil bez přestávky. Když jsem šel otevřít, nebyl už u vchodu žáden, jen dále jsem uviděl Rudu Knopa. Byl tak roztřesen, že až po chvíli jsem pochopil, že hoří Bezručka, neboť jsem pro mlhu špatně viděl. A skutečně: první poschodí Bezručovy chaty hořelo - plameny šlehaly z oken. Šel jsem ihned zpět na stanici a volal Bezpečnost. Za tu dobu bylo vidět požár i přes mlhu... U Bezručky byl navíc i veliký křik, někoho museli také vyhazovat z okna. Nakonec začalo hořet vše a osazenstvo chaty pomalu kráčelo nahoru k MS. Ovšem bez toho 3-letého chlapce, ten jako zůstal v ohni. A tak se nastěhovali ke mně, to ale nebylo vše: přišli VB, požárníci a různí funkcionáři z okresu F-M a všichni se chtěli "schovat". A chata hořela. Osazenstvo chaty zůstalo jen v tom oblečení, které měli před požárem na sobě. Pak se zde celou noc vyšetřovalo..."