mapa
poende

Jak bude výstavba chaty financována

Finance
Princip financování horských turistických chat je založen na bázi solidarity a výpomoci turistů a veřejnosti a je prakticky od roku 1888 stále stejný. Podobně tomu tak je v Rakousku, v Německu, v Polsku atd.
Klub českých turistů je nezisková organizace, není byznys podnik. Turistické chaty, budované na málo přístupných místech v horách slouží veřejnosti a poskytují služby za mírné ceny.
S ohledem na to, že ekonomická krize zasáhla i KČT, nejsme schopni bez pomoci turistů, Krajského úřadu, Městských úřadů a obcí, podniků, organizací a veřejnosti tento projekt realizovat. Část finančních prostředků máme, ovšem více jak dvě třetiny z celkové částky třiceti mil. musíme opatřit z jiných zdrojů.
V současné době děláme výběr pro dodavatele realizační projektové dokumentace. Předpokládáme, že s vlastní stavbou nezačneme dříve jak za dva roky. Máme tedy dostatek času na zajištění peněz na pokrytí rozpočtového záměru. Města, obce a podniky informujeme s předstihem, aby si mohli případnou podporu naplánovat do svých rozpočtů.
Plánovaná veřejná sbírka by měla být zahájená hned po odsouhlasení Krajským úřadem v Ostravě, v průběhu měsíce dubna, nejpozději v květnu 2011. Mediální kampaň a seznámení veřejnosti s naším záměrem bude zahájeno hned po odsouhlasení Veřejné sbírky.