mapa
poende

Jak nová chata vypadá

Staré foto

V souladu s Urbanistickou studií jsme chtěli aktivně přispět ke zlepšení poměrů na Lysé hoře, zajistit solidní servis s dostatečným, vyhovujícím sociálním zařízením pro návštěvníky Lysé hory. Lidé mají možnost v případě špatného počasí se ukrýt, usušit a občerstvit. V chatě je rychlé občerstvení a restaurace se stodvaceti místy u stolu.

Obnovená chata je vlastně replikou vyhořelé Bezručovy chaty, avšak interiér je vybaven moderním, ekologickým zdrojem vytápění, s rekuperací, s použitím solár. a fotovolt. zařízení, s důrazem na úspory energie a tepla,
s moderním řešením odpadních vod a vodním hospodářstvím. Je řešena jako nízkoenergetický, technologicky moderní dům.
Měla by zde být trvalá výstava karpatské flory a fauny, pro environmentální výchovu dětí a mládeže. Bude zde projekce filmů o ochraně přírody a historii Beskydské oblasti. V chatě bude rovněž instalován dalekohled pro pozorování oblohy i krajiny. Východní štítová zeď nové chaty bude využívaná jako lezecká stěna.
V původní Bezručově chatě bylo 25 lůžek. Dnes je na Lysé hoře v ostatních objektech hodně postelí, které jsou v průběhu roku využívány jen z malé části, proto jsme omezili kapacitu ubytování v nové chatě na 12 lůžek plus byt pro chataře. Pokoje jsou se sociálním zařízením a jsou uvažovány pro klientelu s krátkodobým pobytem, na příklad pro období inverze, nebo východ slunce a podobné příležitosti.
Vydané územní rozhodnutí obsahovalo velké množství tvrdých podmínek, které jsme museli respektovat. Staveniště, parcela pro výstavbu se nachází v I. pásmu ochrany přírody a v sousedství NPR Mazák. Vliv stavby na životní prostředí byl posuzován v nejvyšším režimu EIA. Čas pro vlastní realizaci stavby byl stanoven, či vymezen pouze na dobu od půlky července do konce září, což byla velmi krátká doba. Tato skutečnost kladla velké nároky na organizaci výstavby.

Po dokončení stavby chaty byla provizorní klubovna Šantán odstraněna a celý okolní prostor byl komunikačně definován, terén upraven, a ozeleněn.