mapa
poende

Klub českých turistů

Logo KČT
Výstavbu nové Bezručovy chaty plánuje postavit Klub českých turistů - KČT.

Klub českých turistů byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl Klub velice aktivní - velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být jeho členy. Dnes KČT sdružuje téměř 40000 turistů po celém Česku. Podrobnější informace z historie KČT naleznete zde.